Corona maatregelen

Jammer genoeg zal deze speelpleinzomer gezien de omstandigheden anders verlopen dan andere jaren. Met dit document willen wij u op de hoogte brengen van al onze maatregelen. Deze maatregelen hebben een grote impact op onze werking. Mocht u nog vragen hebben over deze maatregelen, kan u ons via mail contacteren.

Wie mag er naar het speelplein komen?

In principe mogen alle kinderen deze zomer naar het speelplein komen. Er zijn echter twee uitzonderingen:

 • Kinderen die tot de risicogroep behoren: Kinderen die binnen een risicogroep vallen mogen naar het speelplein komen, als ze hiervoor toestemming hebben van hun behandelende arts. Indien uw kind lijdt aan één of meerdere chronische aandoeningen (zoals longlijden, immuunstoornis, hartaandoening, nieraandoening, …) of indien uw kind een behandeling volgt met cortisone of immuunonderdrukkende medicatie, gelieve dan eerst contact op te nemen met uw arts alvorens uw kind in te schrijven.
 • Zieke kinderen: Kinderen die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 5 dagen), kunnen niet deelnemen aan ons aanbod.

Bubbels

Deze zomervakantie zijn wij verplicht om te werken met een contactbubbel. Wij moeten rekening houden met een bepaald maximum en willen hier onze limiet op 75 kinderen per week leggen. Tijdens deze week zullen we de contacten met externe vermijden. Dit wil zeggen dat er geen buitenstaanders het speelplein zullen betreden.

Door deze omstandigheden kunnen kinderen niet per dag komen. Aangezien dezelfde bubbel één week moet gelden, hebben wij gekozen om te werken met inschrijvingen per week.

Voorinschrijving

Gedurende deze periode werken wij met voorinschrijvingen. Op 15 mei om 10u gaan de inschrijvingen van start.

U kan uw kind(eren) via onze website per week inschrijven. Na de inschrijving krijgt u een automatische bevestigingsmail vanuit google-forms. Nadien sturen wij u zo snel mogelijk een persoonlijke bevestigingsmail. Ook zullen wij nog contact met u opnemen via mail met de factuur en de medische fiche. Deze fiche omvat een aantal korte vragen, zoals hebben uw kinderen de laatste dagen koorts gehad? Dit is verplicht vanuit de overheid.

Mocht u vanaf de datum 01/07/2021 uw inschrijving annuleren, dan zullen wij u toch vragen om de factuur van die inschrijving te betalen.

De betaling gebeurt via een overschrijving. Het nodige bedrag dient een week op voorhand overgeschreven te worden.

Wij willen met aandrang vragen om uw kind de volledige week naar het speelplein te brengen. Inschrijven voor die week = komen. Het zou jammer zijn mocht uw kind(eren) slechts enkele dagen naar het speelplein komen, terwijl wij een plaats hebben voorzien.

Wij hanteren een chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Vol = vol.

Mocht uw kind toch niet aanwezig zijn, al dan niet door ziekte, schrijven wij het bedrag niet terug over. Dit omdat wij een plaats voor uw kind hebben vrijgehouden.

Geen uitstappen

Deze zomervakantie worden er geen uitstappen voorzien. Zodat we de veiligheid van onze bubbel zoveel mogelijk kunnen waarborgen.

Algemene maatregelen

 • Jullie mogen enkel via de ingang bij de Van Hemelrijcklei 81 (ingang CLB) naar het speelplein komen. De andere ingangen zijn verboden. Dit om niet in contact te komen met andere bubbels.
 • Om op het speelplein te geraken vragen wij u om telkens de gegeven route en de pijlen te respecteren.
 • Gelieve uw kind een eigen drinkbus en brooddoos mee te geven.
 • Wij raden het af dat uw kind eigen materiaal meeneemt.
 • Bij het brengen en het ophalen van uw kind(eren) gelieve telkens met één ouder te komen en een mondmasker te dragen. Voor het binnenkomen gelieve telkens uw handen te ontsmetten.
 • Bij het binnenkomen wordt steeds de temperatuur van het kind gemeten. Is deze te hoog neemt u uw kind terug mee naar huis.
 • Als uw kind zijn rugzak weg zet, moet hij/zij daarna zijn/haar handen wassen.
 • Bij het brengen en halen van uw kind(eren) betreedt u niet de polyvalente ruimte. U blijft in de bureau wachten op uw kind!
 • U kan verantwoordelijk omgaan met de verschillende contacten, om uw kind zo min mogelijk in contact te laten komen met anderen. Op deze manier kunnen we de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk waarborgen. Gelieve tijdens de speelplein week uw kind zo weinig in contact te laten komen met anderen. Dit om de veiligheid van de anderen te waarborgen.
 • Voor de veiligheid van onze kinderen en onze begeleiders dragen deze een mondmasker.
 • Tijdens de uren op het speelplein worden de handen van de kinderen regelmatig gewassen of ontsmet. Dit doen we zowel op vaste momenten als gedurende de speelpleindag. Alsook wordt ons materiaal tijdig ontsmet. Bovendien worden onze binnenruimtes, zoals de toiletten meerdere keren gepoetst.
 • Door het coronavirus moedigen wij de kinderen aan om buiten te spelen, daarom vragen wij u om uw kind(eren) naar het weer te kleden.
 • Als uw kind ziekte symptomen heeft, wordt hij/zij afgezonderd van de groep en vragen we dat u uw kind komt ophalen. We verwachten dat u de huisarts contacteert en hebben hier graag bewijs van. Als uw kind corona heeft, bent u verantwoordelijk om ons te contacteren zodat wij andere ouders kunnen contacteren.

Huishoudelijk reglement 

Wie zijn wij?

Speelplein De Driehoekjes vzw is een speelplein in Brasschaat. Als speelplein is het ons doel om jullie kind(eren) een leuke tijd te geven, door leuke activiteiten en uitstappen te organiseren.

Wij zijn een vzw, dit wil zeggen dat onze animatoren onder een vrijwilligersstatuut staan. De eventuele winst die wij maken, investeren we in nieuw materiaal en activiteiten, om zo de kinderen een leuke speelpleintijd te geven. De animatoren en het bestuur staan in voor de dagelijkse werking van het speelplein. Ons bestuur bestaat uit onze voorzitter, penningmeester en secretaris.

U kan ons altijd bereiken via info@dedriehoekjes.be. Tijdens de paas- en zomervakantie kan u ons ook bereiken op het nummer 0497/ 67.69.31.

Iedere week werken wij met een hoofdanimator. Deze kan u herkennen aan de rode trui. Bij de hoofdanimator kan u gedurende de speelpleinweek altijd terecht met uw vragen.

Locatie

Sinds 2015 houden we onze speelpleinwerking op de terreinen van de basis- en middelbare school Het Atheneum/Wonderwijs te Brasschaat. Ons speelplein is te bereiken via de Van Hemelrijcklei 81 (Ingang CLB). Voorheen waren we gevestigd aan de Miksebaan.

Openingsuren

Ons speelplein is open in de paas- en zomervakantie.

Inschrijving voormiddag: 7u15 – 10u

Middag brengen en ophalen: 12u15 – 14u

Ophalen: vanaf 16u15 – 17u

Nabewaking: 17u – 18u

Gelieve deze uren te respecteren zodat onze activiteiten niet in het gedrang zouden komen. Indien dit niet mogelijk is, gelieve dit dan even te melden aan de hoofdanimator.

Op wettelijke feestdagen zijn wij niet geopend.

Prijzen

Onze prijzen per kind zijn als volgt:

Hele dag: €5

Halve dag: €4

Nabewaking (na 17u): €0,5

Inschrijving (eenmalig per werkingsjaar): €10

Hebt u het inschrijvingsgeld tijdens de paasvakantie betaald, dan dient u deze niet meer in de zomervakantie te betalen. In het inschrijvingsgeld zit de verzekering inbegrepen. U kind is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid voor groeperingen (lichamelijke schade en materiële schade) en medische kosten.

Inschrijven

U hoeft uw kinderen niet op voorhand in te schrijven.

‘s Morgens kan u dus nog beslissen of uw kinderen al dan niet naar het speelplein komen, en dan betaalt u ter plaatse voor een hele en halve dag. Gelieve contant en gepast te betalen. Betalen met bancontact is niet mogelijk.

Kindjes van 4 (het jaar dat ze 4 worden) tot 12 (het jaar dat ze 12 worden), kunnen bij ons terecht voor een leuke en actieve dag. Uw kind moet zindelijk zijn wanneer hij/zij naar het speelplein komt.

U hoeft hier op voorhand niets voor te doen. Wij vragen alleen bij de eerste inschrijving om een formulier in te vullen met de basisgegevens van het kind, en met contactgegevens van mensen die wij kunnen bereiken in noodgevallen. Dit kan u invullen bij het afzetten, dus houd hier best even rekening mee in uw planning.

Wij werken met reserve animatoren, wanneer er meer kinderen aanwezig zijn dan dat we verwachten, doen wij beroep op onze reserve animatoren.

Uitstappen

Iedere donderdag gaan we op uitstap. Deze wisselt van een ‘grote’ tot een ‘kleine’ uitstap.

Kleine uitstap: Het Park van Brasschaat, … (uitstap zonder meerprijs)

Grote uitstap: De Zoo, Zwemmen, De Lilse Bergen, … (uitstappen met een inschrijvingslijst en vaak met een meerprijs)

Voor een grote uitstap kan het zijn dat we een extra bijdrage vragen. Binnen deze bijdrage is het inkomticket en de eventuele vervoerskosten inbegrepen. De nodige informatie wordt op voorhand via onze Facebookpagina en op het speelplein gecommuniceerd.

Wat neem ik mee naar een speelpleindag?

Wat neem ik mee: middageten voor de kinderen, drinken en eventueel een koek en/of fruit.

Tijdens het middageten voorzien wij een extra drankje. Uw kind krijgt de keuze tussen een brikje appelsap, appelsiensap, chocomelk of fristi. Tijdens het vieruurtje krijgen de kinderen een koek of een stuk fruit en een drankje.

Bij zonnig weer vragen wij om eigen zonnecrème mee te geven.

De kans is groot dat uw kind(eren) vuil kunnen worden tijdens een speelpleindag, daarom vragen wij jullie om eventueel reserve kleren mee te geven. Dit vooral bij warm weer, omdat we dan soms waterspelletjes spelen.

Uw kind mag met zijn fiets of eigen materiaal naar het speelplein komen maar dit is op eigen risico. Wij staan niet in voor mogelijke schade, ongevallen of diefstal.

Gelieve geen waardevolle voorwerpen meebrengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies. Je kan deze tijdens de dag afgeven aan de hoofdanimator.

Gebruik en het nemen van foto’s

Bij de inschrijving vragen we om een inschrijvingsformulier in te vullen. Hierbijvragen wij jullie toestemming om foto’s van jullie kinderen te maken om die dan op onze website, Facebookpagina en Instagrampagina te plaatsen.  Deze foto’s kunnen genomen worden tijdens een speelpleindag of een uitstap. U kan aangeven of we al dan niet foto’s van uw kind(eren) mogen maken.

Medicatie

Alsook vragen we jullie akkoord voor de medische verzorging van uw kind(eren). Hierbij mogen wij bijvoorbeeld uw kind ontsmetten, na een val. U hebt de keuze om hier al dan niet akkoord mee te gaan.

In principe wordt er geen medicatie toegediend tijdens de speelpleinwerking. Uitzonderlijk kan er in samenspraak met de hoofdanimator en de ouder toch medicatie toegediend worden.

Fiscale attesten en documenten ziekenfonds

Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. Als speelplein kunnen wij een fiscaal attest voor u opmaken. Wanneer u dit wenst, moet u tijdens de zomervakantie een gefrankeerde lege enveloppe met naam en adres op ons speelplein binnenbrengen. Deze enveloppe moet voor onze laatste speelpleindag van de zomervakantie binnen zijn. Fiscale attesten die later opgevraagd worden, zullen niet opgemaakt worden.

Alsook kan u een tegemoetkoming van de mutualiteit krijgen. Hiervoor dient u een gefrankeerde enveloppe, met naam, adres en het nodige document van de mutualiteit op het speelplein binnen te brengen. Deze enveloppe (met document) moet ook voor onze laatste speelpleindag van de zomervakantie binnen zijn. Documenten die laattijdig worden afgegeven, worden niet verwerkt. Dit zodat we de nodige tijd hebben om alles te verwerken.

Privacy en GDPR

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgeven aan derden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database op onze server. Deze server is enkel beschikbaar voor de hoofdanimatoren en het bestuur. Deze data gebruiken we om gegevens op te zoeken, zoals wanneer uw kind is ingeschreven, de medische info te bekijken en u te kunnen contacteren in nood.

We verzamelen:

 • Naam, voornaam, adres, naam kind, geboortedatum kind op grond van wettelijke verplichting om fiscale attesten te kunnen voorzien
 • Telefoonnummers, E-mail, medische gegevens op grond van vitaal belang om te kunnen gebruiken in nood tijdens een speelpleindag

We koppelen uw persoonsgegevens met:

 • Ingeschreven dagen
 • Betaling informatie
 • Contact logboek (coronamaatregel)

Alle gegevens worden één jaar bijgehouden, om al de nodige documenten te kunnen opmaken. Op vraag kunnen uw gegevens expliciet verwijderd worden.

Aanvaarding huishoudelijk reglement

Met de inschrijving van uw kind, gaat u akkoord met ons huishoudelijk reglement.